Polder advocate blogt

Verhuizen


Op dit moment zitten mijn gezin en ik er midden in. Wat een gedoe. Het is fysiek en emotioneel zwaar. Duizend dingen die geregeld moeten worden en duizend dingen die gedaan moeten worden. Geen moment rust.

Allerlei herinneringen komen er door je handen. Foto’s, kleding, speelgoed en zo meer.

Verhuizen geeft stress en een ontheemd gevoel. In deze periode denk ik veel aan cliënten die in scheiding liggen. Zij doen zo’n verhuizing er vaak ook nog bij. Sterke mensen zijn dat. Respect van mijn kant.

Als advocaat krijg ik met enige regelmaat de vraag: “Nu wil ik bij mijn vriend(in) gaan wonen maar mag ik van mijn ex de kinderen niet meenemen. Dat kan toch niet zomaar?” Mijn antwoord is dan: “U mag wel verhuizen, maar voor het verhuizen van de kinderen heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig.”

Hoe zit dat dan? Als gezaghebbende ouder beslis je samen over belangrijke dingen in het leven van de minderjarige kinderen. Zolang je samen onder een dak leeft gaat dat automatisch. Dat wordt anders als je gaat scheiden. Vanaf dat moment lopen de levens uit elkaar met als verbindende factor de kinderen. Er dienen samen beslissingen genomen te worden: naar welke school gaan de kinderen, wel of geen begeleiding van een behandelaar, wel of geen medicijnen etc.. Deze zaken ziet men vaak als vanzelfsprekend, een verhuizing vaak niet. Men wil een nieuw leven opbouwen en daar hoort een verhuizing bij. Maar wat men vaak over het hoofd ziet zijn de consequenties van zo’n verhuizing. Wat betekent het voor de zorgregeling? Kan het kind nu nog wel vanaf beide adressen naar dezelfde school gaan bij een co-ouderschap? Of moet ik nu niet heel ver rijden om mijn kind op te halen als het een weekend bij mij komt? Kan ik nog wel gaan kijken bij een sportwedstrijd?

Als ouder ben je dus vrij om te verhuizen maar als de kinderen bij je zijn ingeschreven kan je de kinderen niet zomaar mee verhuizen.

Het rare is overigens dat de ouder waar de kinderen niet zijn ingeschreven zonder toestemming van de andere ouder kan verhuizen. Zo’n verhuizing kan wel grote consequenties hebben voor het kind. Kan ik nog wel doordeweeks uit school even naar papa/mama? Kan ik nog blijven sporten als ik in het weekend bij papa/mama ben? Straks kan ik niet meer in het weekend naar mijn vrienden als ik bij papa/mama ben. Wil je deze onzekerheden voorkomen denk hier dan over na en zet iets in het ouderschapsplan over verhuizing van een ouder waar de kinderen niet de hoofdverblijfplaats hebben.

Wat nu als je met de kinderen wilt verhuizen en de andere ouder geeft geen toestemming? De rechter dient dan een beslissing te nemen. De rechter dient in zo’n procedure een belangenafweging te maken. Wat speelt daarbij?

Volgens vaste rechtspraak dient het belang van het kind een eerste overweging te vormen maar dient de rechter daarnaast ook andere belangen en omstandigheden in aanmerking te nemen, zoals:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van het kind, zijn of haar mening en de mate waarin het kind geworteld is in zijn of haar omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Dus voordat verhuisd kan worden dient een en ander goed voorbereid, besproken en overwogen te worden. Dat is pittig maar dat zorgt er wel voor dat er ook stil gestaan wordt bij de belangen van de kinderen van gescheiden ouders bij een verhuizing. Ik help u graag bij deze voorbereiding en verdere afhandeling. NIET bij het inpakken .

 

Andere blogs:

oktober 2019: Stress
juni 2019: Joepie, vakantie?
mei 2019: 5 jarig bestaan, van bloemetjes, bijtjes en kippen

april 2019:Luizenmoeder en de cito
maart 2019: Duurzaamheidsweek in Giessenburg
maart 2019: Achter de schermen bij PolderAdvocate
feb 2019: Roeien of studeren
feb 2019: Hond
jan 2019: Oud en Nieuw = veranderingen

dec 2018: Mijn eerste blog

algemene voorwaarden | privacy
website door: inSpin websites