Polder advocate blogt

Luizenmoeder en de Cito

Op 16, 17 en 18 april zal onze jongste dochter de zogenaamde ‘Cito toets’ doen. Ik noem het de ‘Cito toets’ omdat dat herkenbaar voor een ieder is maar het gaat om een verplichte eindtoets, door de overheid voorgeschreven, en scholen kunnen kiezen uit een groot aantal eindtoetsen. Wij noemen het allemaal ‘Cito’ omdat dit zo lekker herkenbaar is. Ook ik heb jaren geleden toen ik in klas 6, groep 8 bestond toen nog niet, een Cito toets gedaan. Geen idee wat destijds de uitslag was. Ik kan me alleen herinneren dat ik 0 fouten gemaakt had bij het onderdeel ‘algemene ontwikkeling’ (geschiedenis, aardrijkskunde en dergelijke) maar dat dit niet voor de eindscore meetelde. Ik vond dat toen erg onrechtvaardig. Zou ik daarom rechten zijn gaan studeren?

Mijn oudste drie kinderen hebben ook de Cito toets gedaan. Toen lag het eigenlijk wel anders. De toets werd afgenomen in de maand februari en de uitslag was bepalend voor het vervolgonderwijs. Jip, onze oudste, wilde persé naar het Gymnasium en had, kan ik me herinneren, destijds een Cito score van 545 nodig om toegelaten te worden. Hij viel gelukkig binnen de marge.

Onze nummer 2, Rense, scoorde ook goed. Hier lag wel een ander verhaal aan ten grondslag. De leerkracht wilde een lager studie advies geven voor het Voortgezet Onderwijs dan alle toetsen die waren afgenomen in de acht jaar daarvoor aangaven. De Cito score moest doorslaggevend zijn. Dit was hij ook want Rense kon doorstromen naar de HAVO en haalde ook binnen vijf jaar zijn diploma en heeft bijna zijn HBO diploma op zak. Voor hem pakte het goed uit.

Onze dochter Soesja maakte haar toets ook goed maar dit maakte niet uit voor haar vervolgonderwijs.

Hoe zit het nu tegenwoordig? In groep 7 krijg je al een voorlopig advies en dit wordt een definitief advies na de kerstvakantie in groep 8 (voor 1 maart). Voor de meeste ouders is dit advies volgens verwachting. Bij een luizenmoeder (in dit geval een vader) kan het weleens anders vallen (Philippine en VMBO advies). Vervolgens meld je je kind al vóór 1 april aan bij de school van zijn of haar keuze. Dit is overigens een heel circus geworden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanuit privacyoverwegingen stuurt de basisschool de stukken niet meer door maar moet je voor 10 minuten naar de school van keuze om het inschrijfformulier te overhandigen en pasfoto en dergelijke in te leveren. Mijn dochter zei na inschrijving: “is dit alles”? En zo voelde het voor mij ook.

Waar begon ik ook alweer mee. Oh ja, de Cito toets van dochter Floos. Heeft deze toets dan nog wel zin als deze in april plaatsvindt, Floos al lang en breed is ingeschreven op een middelbare school en er een advies van de leerkracht ligt? Met betrekking tot dit laatste dien ik uit juridisch oogpunt aan te geven dat het advies van een leerkracht leidend is. Niet alleen leidend maar ook, zo wordt vaak gesteld, bindend. Dat het bindend is volgt overigens niet uit de wet. De wet bepaalt dat de toelating van een leerling op een school voor Voortgezet Onderwijs wordt gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. De wet geeft daarnaast aan dat de centrale eindtoets (Cito dus) in het geval van Floos dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs te voorkomen. Aha, dit laatste zegt dus nog iets over het nut van een Cito toets. Mocht het advies van de basisschool dus lager uitvallen dan wat bij de leerling past dan zou een Cito score nog een correctie kunnen opleveren. Ligt deze beoordeling dan bij de basisschool of bij het Voortgezet Onderwijs?
Gebruikelijk is dat er door de ouders dan verzocht wordt om het basisschool advies aan te passen en kenbaar te maken aan het Voortgezet Onderwijs. Het Voortgezet Onderwijs kan ook bij twijfel de uitslag van de Cito score gebruiken om een leerling alsnog te plaatsen. Het is overigens niet zo dat bij een zeer tegenvallende Cito score het advies wat school zelf aanmerkt als leidend aan te passen.

Uit onderzoek van statistici Kimberley Lek en Rens van der Schoot van de Universiteit Utrecht (zie het vakblad Psychologie) blijkt dat bij driekwart van de leerlingen de uitslag van de eindtoets overeenkomt met het advies van de docent. Of de twee adviezen overlappen elkaar. Daarnaast blijkt dat leerkrachten gemiddeld een lager schooladvies geven dan de eindtoets. Vaak blijkt de voorzichtigheid van de docenten niet onredelijk als je ziet wat de leerlingen uiteindelijk behalen, wat mag blijken uit onderzoek. Daarnaast is gebleken dat slechts bij één op de zes leerlingen het advies van de docent wordt bijgesteld naar aanleiding van de Cito score (eindtoets). Dit gebeurt vaak bij de mondige ouder, dit zou kans-ongelijkheid met zich meebrengen. Er gaan dus nu weer geluiden op om de eindtoets/Cito weer eerder te laten afnemen en deze toch weer leidend te laten maken. Eind mei komt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met een evaluatie. Uit de praktijk komen echter andere geluiden te weten een combinatie te maken van de Cito score en het advies van de docent.

Als ouder is het overigens best moeilijk om juridische acties tegen het advies van de basisschool docent te doen of als de middelbare school je kind afwijst vanwege een advies. Hier bestaan geen aparte klachtenprocedures of iets dergelijks voor, uiteindelijk zal een burgerlijke rechter daar een beslissing over dienen te nemen. De rechter moet dan overtuigd worden dat het advies niet juist geweest is. Een lastige kwestie. Uit de praktijk blijkt echter dat er weinig tot niet geprocedeerd wordt over zulk soort zaken. Misschien omdat vaak de kwestie in onderling overleg met school vaak al tot een oplossing komt. Wellicht is dit ook beter voor de leerling. Niet direct boos en verontwaardigd doen maar gewoon komen met feiten en omstandigheden leidt vaak tot een oplossing. Een advocaat kan u daar behulpzaam bij zijn.

Voor dochter Floos zit de basisschool er in ieder geval bijna op. De Cito toets maakt haar wel zenuwachtig maar dat is gewoon omdat het een toets is. De uitkomst is niet van belang omdat het advies er toch al ligt. Daarnaast is Floos meer dan haar schooladvies. Zij kan niet zo goed rappen als Philippine uit de luizenmoeder maar wat was ik trots tijdens haar solo bij het voorjaarsconcert van Da Capo op zaterdag 6 april.

Langs deze weg aan alle groep 8 leerlingen een advies van mijn kant: blijf rustig, doe gewoon je best, je kunt het niet fout doen!


Floos

 

Andere blogs:


juni 2019:Joepie, vakantie
Mei 2019:5 jarig bestaan, van bijtjes, bloemetjes en kippen
april 2019:Luizenmoeder en de cito
maart 2019: Duurzaamheidsweek in Giessenburg
maart 2019: Achter de schermen bij PolderAdvocate
feb 2019: Roeien of studeren
feb 2019: Hond
jan 2019: Oud en Nieuw = veranderingen

dec 2018: Mijn eerste blog

algemene voorwaarden | privacy
website door: inSpin websites